Neto vrijednost imovine društva

Neto vrijednost imovine Društva za ulaganje u nekretnine je ukupna vrijednost imovine Društva umanjena za obveze Društva. Neto vrijednost imovine po dionici Društva jest neto vrijednost imovine Društva razmjerno raspoređena na svaku izdanu dionicu Društva u trenutku izračuna neto vrijednosti imovine. Neto vrijednost imovine društva izračunava se kvartalno na temelju procjene ukupne imovine uz odbitak obveza. Metode procjene i utvrđivanja neto vrijednosti imovine u skladu su s Međunarodnim standardima financijskog izvješćivanja i pozitivnim propisima Republike Hrvatske.