LOBORIKA

Kompleks za smještaj osoba treče životne dobi

Cijena: na upit

Tehnički podaci
Površina 14.310 m2
Naselje / zona Loborika
Grad / općina Marčana
Namjena Društvena namjena
Vlasništvo Loborika d.o.o. / T.M.

Opis
Loborika je naselje udaljeno svega 5 km od centra Pule, 3 km od glavne prometnice Istarskog ipsilona i 4 km od zračne luke Pula. Naselje je kompletno opremljeno postojećom infrastrukturom te u njemu prevladavaju obiteljska kućanstva. Zemljište se nalazi na rubnom dijelu naselja u neposrednoj blizini asfaltne prometnice, a u naravi je ravna, lijepo obrađena travnata površina četvrtastog oblika.

Terra Mediterranea je izradila prostorno programsko rješenje kompleksa za smještaj osoba treće životne dobi u Loboriki kojom je obuhvaćeno:
• namjene i načina korištenja zemljišta unutar građevinskog područja naselja za društvenu djelatnost, poput ovdje planiranog kompleksa za smještaj osoba treće životne dobi
• morfologije, tipologije i načina gradnje građevina na području obuhvata
• povezivanja sa ostalim dijelovima naselja Loborika i Općine Marčana u pogledu prometne i ostale infrastrukture, namjene i načina gradnje
• mjera zaštite i unaprijeđenija stečenih prirodnih i kulturnih vrijednosti

Uz prostorno programsko rješenje izrađena je i feasibility studija opravdanosti ulaganja u ovaj zanimljiv i isplativ projekt unutar 10 godina smještajnog kapaciteta za više od 200 korisnika.

Kvantificirani pokazatelji namjene površina uz predloženo rješenje, izmjerene su slijedeće površine po namjenama zemljišta:

Zgrade
• CENTRALNE SMJEŠTAJNE ZGRADE 1950 m2 (uključuje i vertikalnu projekciju balkona/loggia)
• VILE 800 m2
• POMOĆNE I PRATEĆE ZGRADE 300 m2
• BAZEN 280 m2
_____________________________________________
UKUPNO 3.330 m2

Ostale građevine niskogradnje i zemljišni pokrov:
• PARKIRALIŠTE S PROMETNICOM 2300 m2
• INTERNA PROMETNICA 320 m2
• OTVORENE TERASE 820 m2
• CENTRALNO DVORIŠTE 750 m2
• UREĐENI ULAZNI PLATO 950 m2
• MASLINIK I POVRTNJAK 2340 m2
• ZELENE I OSTALE POVRŠINE 4400 m2
_____________________________________________
UKUPNO 10.980 m2

KOEFICIJENT IZGRAĐENOSTI (kig)
• CENTRALNE SMJEŠTAJNE ZGRADE 1950 m2
• VILE 800 m2
• POMOĆNE I PRATEĆE ZGRADE 300 m2
• BAZEN 280m2
_____________________________________________
UKUPNO 3.330 m2 / 14.310 m2 = 0,23 (kig) < 0,3


KOEFICIJENT ISKORIŠTENOSTI (kis)
• CENTRALNE SMJEŠTAJNE ZGRADE 1950 m2 x 3eta= 5850m2
(prizemlje) = 1520 m2
• VILE 800 m2 x 2 etaže = 1600 m2
• POMOĆNE I PRATEĆE ZGR. 300m2 = 300 m2
• BAZEN 280 m2= 280 m2
_____________________________________________
UKUPNO 9.550 m2 / 14.310 m2 = 0,67 (kis) < 0,8