- TERRA TISON, VODNJAN -


Cijena: na upit

Tehnički podaci
Površina 9.690 m2
Naselje / zona Vodnjan
Grad / općina Vodnjan
Vrsta Urbanizirano zemljište
Namjena Poslovna namjena (K2)
Vlasništvo Terra Tison d.o.o. / Terra Firma d.d.

Opis
Zemljište je locirano u blizini glavne asfaltne prometnice Istarskog Y, između izlaza Pula i izlaza Vodnjan. Sama mikro lokacija zemljišta je dio velike cjeline buduće poslovne zone TISON koja obuhvaća sve gospodarske namjene: poslovnu, uslužnu namjenu, trgovačke komplekse te proizvodnu namjenu. Zemljište koje se sastoji od tri katastarske čestice koje su u vlasništvu Terra Firme nalazi se u zoni koja je predviđena za trgovačke komplekse.
Ova lokacija zemljišta je vrlo interesantna investicija za budućnost ponajprije radi same veličine i razvojnih mogućnosti same zone TISON, kao i dobre cestovne povezanosti sa gradom Pulom i ostatkom Istre.

Terra Firma prema dogovoru sa potencijalnim investitorom nudi izradu kompletne projektne dokumentacije i konzalting uslugu.

Infrastruktura

Mogućnost spajanja na javnu telekomunikacijsku, energetsku i vodovodnu mrežu.

Prostorno planski podaci

Prostorni plan grada Vodnjana-UPU TISON..