- ŠTINJAN, PULA -


Cijena: na upit

Tehnički podaci
Površina 15.824m2
Naselje / zona Veli vrh
Grad / općina Pula
Vrsta Urbanizirano zemljište
Namjena Stambena (S)
Vlasništvo Terra Firma d.d./
Terra Mediterranea d.d.

Opis
Zemljište je locirano u sjevernom dijelu Pulskog zaljeva cca 400 m od mora, te cca 200 m od asfaltne prometnice Veli vrh – bivši vojni kompleks Monumenti.
Zemljište je u naravi travnata površina prirodne konfiguracije, neravna, obrasla niskim raslinjem. Kolni prilaz predmetnom zemljištu omogućen je sa asfaltne prometnice preko bijelog puta.
Zemljište je po kulturi – šuma, trapezastog je oblika, a sastoji se od tri katastarske čestice.
Zemljište se nalazi neposredno uz zonu koja je komunalno opremljena sa izgrađenom infrastrukturom ( cesta, voda, struja ).
Na predmetnoj nekretnini nema izgrađenih objekata.
Prema važećoj prostorno – planskoj dokumentaciji predmetno zemljište nalazi se unutar granica građevinskog područja grada Pule. Sama lokacija je vrlo atraktivna za gradnju pošto se nalazi na građevinskom području koje se nalazi iznad lokacije na kojoj će se graditi vrlo atraktivan turistički kompleks Brijuni rivijera.

Terra Firma i Terra Mediterranea prema dogovoru sa potencijalnim investitorom nude izradu kompletne projektne dokumentacije i konzalting uslugu.

Infrastruktura
Mogućnost spajanja na javnu telekomunikacijsku, energetsku i vodovodnu mrežu.

Prostorno planski podaci

Prostorni plan grada Pule.